Om oss

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow, D04 89GR

Tel: 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org

Hur kan barns rätt att leka, utvecklas och påverka den stad de lever i tillgodoses i framtidens stadsutveckling? Amanda Larsson, projektledare, och Marit Widman, forskare i miljöekonomi, genomför under 2015-2016 förstudien Den lekfulla staden.

 

Syftet med förstudien är att lägga grunden för ett ekonomiskt gångbart lekvärde som utgår från barns rätt att leka, utvecklas och påverka den stad de lever. Inom förstudien uppskattar vi de samhällsekonomiska vinsterna med att skapa bra utemiljöer för barn. Vidare undersöker vi, tillsammans med barn, miljöer utifrån barns egna perspektiv. Slutligen genomför vi en marknadsundersökning riktad till byggbransch och stadsutvecklare.

 

Utifrån resultaten i förstudien kommer vi att skapa en certifiering: Fair Play, som ska kunna sökas och erhållas av de byggprojekt som tillgodoser barns behov av lek, natur och rörelse. Vår förhoppning är att Fair Play-certifieringen ska bidra till att barns behov får större utrymme i staden, genom att exempelvis ge företag fördelar när det gäller att söka markanvisningar från kommunen. I förstudien ingår ett avslutande seminarium, Den lekfulla staden, vilket äger rum 17-18 juni 2016.

Marit Widman, projektägare

 

Marit är forskare i miljö- och naturresursekonomi med inriktning mot genus, markanvändning

och styrmedelsanalys. Marit har disputerat i nationalekonomi vid Institutionen för Ekonomi, SLU.

Amanda Larsson, projektägare

 

Social entreprenör med fokus på barns rätt till staden, projektledare för Den lekfulla staden, samt chef för Magiska Barnarkitekter, Magiska trädgården, Magiskt VM i Trädhus

Kvinnors byggforum är projektkoordinator i den Vinnova-finansierade förstudien Den lekfulla staden. Tryck på knappen och läs mer!

Vinnova finansierar förstudien Den lekfulla staden. Tryck på knappen och läs mer!

Riksbyggen finansierar förstudien. Tryck på knappen och läs mer!

SAMARBETSPARTNERS

Magiska Trädgården

 

Magiska trädgården är stolta över att ha Kvalitena som samarbetspartner.

Samarbetspartner sedan 2014.