Om föreläsarna

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow, D04 89GR

Tel: 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org

Lia Karsten

(MSc/PhD)

is associate professor in Urban Geographies at the University of

Amsterdam/AISSR.

 

Her research interest focuses on the changing relationship between cities and families/children. More specifically the research includes issues on urban childhood concerning play, shool and mobility, as well as in/exclusion in public space i.e. playgrounds, squares and parks.

 

http://www.uva.nl/over-de-

 

uva/organisatie/medewerkers/content/k/a/c.j.m.karsten/c.j.m.karsten.html

http://www.uva.nl/over-de-

uva/organisatie/medewerkers/content/k/a/c.j.m.karsten/c.j.m.karsten.html

 

Helen Woolley

( BPhil CMLI)

is a renowned Landscape Architect, based in the Department of Landscape at the University of Sheffield.

 

Helen’s interests lie in people and their everyday use of green and open spaces. This includes issues around designing, planning and managing green and open spaces at different scales. Her research about children’s outdoor environments relates to policy, practice and use, and has an increasing focus how this is facilitated or constrained by individuals, structures, organisations and society.

 

Lördagens panelsamtal

Politiker, byggherrar och andra aktörer inom stadsutveckling samtalar om mål och metoder för att tillgodose barns rätt till staden.

Fredagens panelsamtal

med föreläsarna med fokus på Fair Play certifieringen

 

Kan ett certifikat som Fair Play vara ett ekonomiskt incitament till att bygga en lekfull stad?

Petter Åkerblom

(MSc/PhD)

Petter Åkerblom är universitetslektor i landskapsarkitektur, agronomie doktor i översiktlig planering. Petter är koordinator vid Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling på området urbana utemiljöer för barn och unga. Ledamot i Rådet för barnsäkerhet vid MSB

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), och ledamot i Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Petter är engagerad i nationella och internationella nätverk och forskargrupper såväl inom som utanför den akademiska världen med fokus på

utemiljöer för lek, lärande och allsidig utveckling, till exempel i International Schoolgrounds Alliance.

Sharon

Gamson Danks

(MLA-MCP, BA)

is an environmental planner and CEO of Green Schoolyards America and principal of Bay Tree Design in Berkeley, California.

 

Over the last fifteen years, her professional work and passion have focused on transforming school grounds into vibrant public spaces that reflect and enhance local

ecology, nurture children as they learn and play, and engage the community. An accomplished schoolyard researcher and an advocate of ecological design, Sharon has traveled the world to study. She applies this international experience to her work, and celebrates it in her book, Asphalt to

Ecosystems: Design Ideas for Schoolyard Transformation, which won a 2012 Honor Award from the American Society of Landscape Architects. A trailblazer in the green schoolyard movement, Sharon

has shaped school district approaches to schoolyard greening and facilitated participatory green schoolyard master-planning processes for more than three dozen schools. She also co-founded the

International School Grounds Alliance, a global network of organizations and professionals working to enrich children’s environments.

 

OM FÖRELÄSARNA

Annelis Vaneycken

 

Annelies Vaneycken conducts her current doctoral work at HDK Academy of Design and Crafts (University of Gothenburg) is part of a European Marie Curie program called TRADERS.

 

Playing (with) Pubic Space

Questioning a design role in children and young adults’ participation in public space and society.

 

Annelies Vaneycken’s self-initiated design practice is socially engaged and takes a critical stance on societal issues. She will talk about the designer’s role in this context and more specific in relation to her current research project, called Office for Public Play.

 

Through a series of design-based experiments, she inquires borders that restricts children and young adults in taking part in the production and development of public space, and society in general. Her practice-based research project addresses and problematizes questions related to children and young adults’ in/exclusion in participatory art and design projects working on issues in/on public space. In addition, the research project explores children and young adults’ empowerment through unfolding their particular roles and qualities in participation; how their ability to imagine, experiment and test predefined rules contributes to break conventional rules as well as open up radical new perspectives in our current over-structured society.

 

www.officeforpublicplay.org

www.anneliesvaneycken.be

www.hdk.gu.se

www.tr-aders.eu

 

 

 

Architects Without Borders // Arkitekter Utan Gränser

 

Projekt: Korogocho Streetscapes

Föreläsare: Pia Jonsson & Maria Höök

 

Arkitekter utan gränser har en rad globala och lokala samarbeten som arbetar med frågor kring en hållbar och rättvist byggd miljö.

 

Sedan 2014 driver Landskapsarkitekterna Pia Jonsson, Maria Höök, Emma Skottke och Marlene Thelandersson projektet Korogocho Streetscapes i Nairobi, Kenya. Projektet är ett samarbete mellan gräsrotsorganisationen Hope Raisers Youth Initiative och Arkitekter Utan Gränser med fokus på barn och ungas rätt till offentliga rum i staden. Korogoho Streetscapes experimenterar med och föreslår nya inkluderande metoder att arbeta med stadsutveckling där kultur- och sportaktiviteter för barn och unga används som byggelement.

I Korogocho är brist på offentliga rum stor och därför är gatan en viktig del av barnens vardag. Genom låta barn och unga uttrycka sig i gaturummet vill projektet starta en dialog om rätten till offentliga rum och inkludering av barn och unga i planeringsprocesser. Hittills har aktiviteter så som roller-skating, “Open Streets”, pop-up konserter, Taking Walls, lekplatsbygge och fotbollsturneringar anordnats. Just nu pågår även planerna för den andra upplagan av festivalen “7 Days of Street Democracy” där barnen tar över Korogochos gator och omvandlar dem till kreativa miljöer med plats för lek, kultur och sport.

 

www.korogochostreetscapes.com

https://www.facebook.com/korogochostreetscapes/